در ایجاد بام سبز می بایستی از افراد متخصص در این زمینه استفاده کرد زیرا ابتدا به ساکن باید مشخص شود ساختمان برای ایجاد یک بام سبز امن و مقاوم است یا خیر. یا اینکه ساختمان شاید قادر به تحمل وزن اضافی باشد اما شاید این مقدار وزن محدود باشد و در این صورت محاسبه این مقدار وزن، طراحی جهت المان های مناسب و مقدار گل و گیاه و … کار یک متخصص با تجربه است.Mr Azimi 22

سعی کنید از حداقل وزن ممکن استفاده کنید. از پلاستیک، فایبرگلاس و یا ظروف کاشت استفاده گردد. همچنین می بایستی از خاک سبک وزن به جای خاک باغ استفاده نمود و از پوکه های سبک وزن به جای سنگ یا خرده ریزه سفال جهت زهکشی و کف باکس ها استفاده نمود.

استفاده از سبک موجود در نما در طراحی روف گاردن زیبایی خاصی به کل مجموعه ساختمان می دهد.

برای تامین آب مورد نیاز بام سبز می توان سیستمی برای ذخیره سازی آب ایجاد کرد یا به اجرای سیستم های آبیاری خودکار مبادرت ورزید که امروزه برای سهولت در آبیاری این روش متداول می باشد.

ایزولاسیون از مهمترین مسائل ساخت روف گاردن است. این امر روشی ساده و کاربردی دارد که هزینه این فرایند را به شدت گاهش می دهد و آن جدا کردن سطوح قلاورباگس ها از کف بام می باشد. آببندی معمول بام صورت می گیرد و فلاورباکس ها روی آن گذاشته می شود که خود حدا از کف بام و دارای آببندی جداگانه و مستقل می باشد.

با در نظر داشتن موارد فوق می توان پشت بام را به مکانی دوست داشتنی تبدیل کرد.