آبیاری بارانی

آبیاری چمن

چمن یکی از گیاهان پوششی است که جنبه تزئینی داشته و در زیبایی فضای سبز نقش بسزایی دارد. این گیاه دارای نیاز آبی بالایی بوده و باید به صورت یکنواخت آبیاری شود. بنابراین استفاده از سیستم های مدرن آبیاری به جای نیروهای کارگری هم از لحاظ اقتصادی به صرفه بوده و هم اینکه نیاز آبی گیاه و یکنواختی آبیاری بهتر انجام می شود. لذا برای این منظور از سیستم آبیاری بارانی استفاده می شود. در گذشته نه چندان دور از آبپاش های نوع چکشی استفاده می شد که به دلایل زیر این نوع آبپاش ها برای این سیستم مناسب و متداول نیست.

۱-      نمایان بودن آبپاش ها و نداشتن چشم انداز مناسب برای فضای سبز

۲-      پاشش آب از نازل های آبپاش با قطرات بزرگ که این قطرات هنگامی که روی برگ های چمن قرار می گیرند در اثر تابش آفتاب باعث ایجاد حالت ذره بینی و سوختن برگ های چمن می شوند.

۳-      نداشتن قابلیت تغییر شعاع پاشش این مدل آبپاش ها
بدین منظور برای جلوگیری از موارد فوق امروزه از آبپاش های مخفی شونده استفاده می شود که این نوع آبپاش ها در هنگام آبیاری از زمین بیرون آمده و در اتمام آبیاری به صورت مخفی شونده در زمین به داخل زمین می روند و قابلیت تغییر شعاع و زاویه پاشش را دارا می باشند. و همچنین این نوع آبپاش ها آب را به صورت پودر در آورده و قطر قطرات آب در آنها نسبت به آبپاش های چکشی کمتر می باشد که همین موضوع در زیبایی آبیاری به دلیل ایجاد چشم اندازی به صورت مه تاثیر بسزایی می گذارد.

کلمات کلیدی: چمن، آبیاری چمن

محوطه سازی و اجرای فضای