هزینه ساخت آبنما به مانند هر سازه ای دیگر در درجه اول به کیفیت ساخت، طرح و نوع متریال بستگی دارد.

مراحل ساخت آبنما
مراحل ساخت آبنما
آبنما

حجم و بزرگی آبنما مسئله دیگری در هزینه نهایی آن می باشد. نوع سازه در انواع آبنماهای بزرگ تفاوت زیادی با آبنماهای کوچک دارد.