ساخت آبنما

آبنما ها را بر اساس فرم می توان به سه دسته کلاسیک، مدرن وصخره ای تقسیم بندی نمود.

در این صحفه می توانید تصاویر مربوط به آبنماهای ساخته شده توسط بارش سبز را در الگوها و ابعاد متفاوت مشاهده فرمائید.