نام علمی: Aucuba japonica

نام فارسی: آکوبا

نام انگلیسی: spotted laurel

خانواده: Garryaceae

راسته: Garryales

گیاهی است دارای برگ هایی  همیشه سبز، نسبتا پهن و کمی کشیده با لکه هایی زرد رنگ که در تمام سطح برگ مشاهده می شود.

از جمله گیاهان برگ زینتی و همیشه سبز که می توان در فضای طراحی شده باغ ها و ویلا ها استفاده نمود. این گیاه دارای میوه هایی به رنگ قرمز و مانند ذغال اخته می باشد. ارتفاع به بیش از۲ متر می رسد.

این گیاه با در صد تقریبا قابل قبولی به شرایط محیطی مقاوم بوده و دارای نیاز آبی متوسط و مناسب مکانهای سایه می باشد بدلیل اینکه برگ این گیاه حساس می باشد قرارگیری این گیاه در آفتاب دچار باعث ایجاد سوختگی در برگ و خشکی آن می گردد.

نیاز آبی

نیاز آبی متوسط در مناطق معتدل

نیاز نوری

سایه

گلدهی

در مناطق معتدل از اواسط فروردین ماه آغاز می شود.

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه خاک شنی – لومی همراه با مواد مغذی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای و ژاپنی. به دلیل حساسیت شدید به نور مستقیم آفتاب باید در مکان سایه همیشگی کاشته شود.