نام علمی: cercis siliquastrum

نام فارسی: ارغوان

نام انگلیسی: Judas tree

خانواده: Fabaceae

راسته: Fabales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،