اسپیره

نام علمی: Spiraea thunbergii

نام فارسی: اسپیره

نام انگلیسی: Thunberg’s meadowsweet

خانواده: Rosaceae

راسته: Rosales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،