اشرفی (کروپسیس)

نام علمی: Coreopsis lanceolata

نام فارسی: اشرفی (کروپسیس)

نام انگلیسی: Lance-leaved coreopsis

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …