اطلسی

نام علمی: Petunia × atkinsiana

نام فارسی: اطلسی

نام انگلیسی: Petunia

خانواده: Solanaceae

راسته: Solanales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …