افرا

نام علمی: Acer spp.

نام فارسی: افرا

نام انگلیسی: Maple

خانواده: Sapindaceae

راسته: Sapindales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،