اقاقیا

نام علمی: Robinia pseudoacacia

نام فارسی: اقاقیا

نام انگلیسی: Black locust

خانواده: Fabaceae

راسته: Fabales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،