خاس (ایلکس)

نام علمی: Ilex aquifolium

نام فارسی: خاس (ایلکس)

نام انگلیسی: Holly, common holly, English holly, European holly

خانواده: Aquifoliaceae

راسته: Aquifoliales

خاس گونه ای است همیشه سبز یا برگریز که در کوهستان های مناطق استوایی و معتدل در سراسر جهان پراکنده است.

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،