بامبو

نام علمی: Pseudosasa japonica

نام فارسی: بامبو

نام انگلیسی: Arrow bamboo and Japanese arrow bamboo

خانواده: Poaceae

راسته: Poales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …