بداغ

نام علمی: Viburnum lentago

نام فارسی: بداغ

نام انگلیسی: Nannyberry, sheepberry, or sweet viburnum

خانواده: Adoxaceae

راسته: Dipsacales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،