برگ بو

نام علمی: Laurus nobilis

نام فارسی: برگ بو

نام انگلیسی: Bay laurel

خانواده: Lauraceae

راسته: Laurales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،