بلوط

نام علمی: Quercus spp

نام فارسی: بلوط

نام انگلیسی: Oak

خانواده: Fagaceae

راسته: Fagales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،