تاج الملوک

نام علمی: Aquilegia vulgaris

نام فارسی: تاج الملوک

نام انگلیسی: European columbine, Common columbine, Granny’s nightcap, Granny’s bonnet

خانواده: Ranunculaceae

راسته: Ranunculales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …