تاکسوس لوله ای

نام علمی: Cephalotaxus harringtonii

نام فارسی: تاکسوس لوله ای

نام انگلیسی: Korean plum yew, Japanese plum-yew, Harrington’s cephalotaxus, or Cowtail pine

خانواده: Cephalotaxaceae

راسته: Pinales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،