توت کاغذی

نام علمی: Broussonetia papyrifera

نام فارسی: توت کاغذی

نام انگلیسی: Paper mulberry

خانواده: Moraceae

راسته: Rosales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،