خرزهره

نام علمی: Nerium oleander

نام فارسی: خرزهره

نام انگلیسی: Nerium

خانواده: Apocynaceae

راسته: Gentianales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،