داغداغان

نام علمی: Celtis australis

نام فارسی: داغداغان

نام انگلیسی: European nettle tree, Mediterranean hackberry, lote tree, or honeyberry

خانواده: Cannabaceae

راسته: Rosales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،