دم موشی

نام علمی: Buddleia davidii

نام فارسی: دم موشی

نام انگلیسی: Summer lilac

خانواده: Buddlejaceae

راسته: Lamiales

دم موشی که یاس بنفش تابستان نیز نامیده می شود، درختچه ای است با گل های بسیار معطر و بومی استان های سیچوان و هوبئی در مرکز چین و همچنین ژاپن. امروزه دم موشی به طور گسترده ای در سراسر جهان عنوان درختچه ای زینتی کشت می شود. نام گونه این درختچه برگرفته از نام مبلغ مسیحی به نام آرماند دیوید منطقه باسک می باشد که اولین بار در اروپا وجود چنین درختچه را از چین گزارش کرد.

ارتفاع این درخت به ۵ متر می رسد و طول خوشه گل این درختچه بالغ بر ۲۰ سانتی متر است. به دلیل خاص این درختچه که شبیه عطر عسل می ماند انواع پروانه ها به شدت جذب این گیاه می شوند.

نیاز آبی

کم

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها و معابر.