زبان گنجشک

نام علمی: Fraxinus excelsior

نام فارسی: زبان گنجشک، ون

نام انگلیسی: Ash, or European Ash

خانواده: Oleaceae

راسته: Lamiales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،