سنبله ای کردی

نام علمی: Stachys byzantina

نام فارسی: سنبله ای کردی

نام انگلیسی: Lamb’s-ear

خانواده: Lamiaceae

راسته: Lamiales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،