سنجد ژاپنی

نام علمی: Elaeagnus multiflora

نام فارسی: سنجد ژاپنی

نام انگلیسی: cherry elaeagnus, cherry silverberry, goumi, gumi, or natsugumi

خانواده: Elaeagnaceae

راسته: Rosales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،