شاه بلوط هندی

نام علمی: Aesculus hippocastanum

نام فارسی: شاه بلوط هندی

نام انگلیسی: Horse-chestnut or Conker tree

خانواده: Sapindaceae

راسته: Sapindales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،