شاه پسند

نام علمی: Lantana camara

نام فارسی: شاه پسند

نام انگلیسی: Bigsage, wild-sage, redsage, whitesage

خانواده: Verbenaceae

راسته: Lamiales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …