شب بو

نام علمی: Matthiola incana

نام فارسی: شب بو

نام انگلیسی: Hoary stock

خانواده: Brassicaceae

راسته: Brassicales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …