شقایق کالیفرنیا

نام علمی: Eschscholzia californica

نام فارسی: شقایق کالیفرنیا

نام انگلیسی: California poppy

خانواده: Papaveraceae

راسته: Ranunculales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …