شمشاد ژاپنی

نام علمی: Euonymus japonicus

نام فارسی: شمشاد ژاپنی

نام انگلیسی: Evergreen spindle or Japanese spindle

خانواده: Celastraceae

راسته: Celastrales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،