شیشه شور

نام علمی: Callistemon viminalis

نام فارسی: شیشه شور

نام انگلیسی: Weeping bottlebrush

خانواده: Myrtaceae

راسته: Myrtales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،