قرنفل

نام علمی: Dianthus barbatus

نام فارسی: قرنفل

نام انگلیسی: Sweet William

خانواده: Caryophyllaceae

راسته: Caryophyllales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …