لاله عباسی

نام علمی: Mirabilis jalapa

نام فارسی: لاله عباسی

نام انگلیسی: Marvel of Peru or four o’clock flower

خانواده: Nyctaginaceae

راسته: Caryophyllales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …