لیریوپ

نام علمی: Liriope spicata

نام فارسی: لیریوپ

نام انگلیسی: Lilyturf, creeping liriope, lilyturf, and monkey grass

خانواده: Asparagaceae

راسته: Asparagales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

در سایه و آفتاب بخوبی رشد می کند

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …