نام علمی: Lysimachia nummularia

نام فارسی: لیزیماکیا

نام انگلیسی: creeping jenny

خانواده: Primulaceae

راسته: Ericales

این گیاه بومی اروپا از خانواده پامچال در گروه گیاهان پوششی در فضای سبز قرار می گیرد. گیاهی است گلدار، برگهای این گیاه گرد وکوچک با ترکیب رنگی سبز و زرد که پوشش زیبایی بر روی زمین پدید می آورد.

این گیاه پوششی در مکان هایی کاشته می شود که رفت و آمد کمتر انجام می شود. لیزیماکیا به مانند چمن نسبت به پاخوردگی مقاوم نیست و به دلیل سرعت رشد بالا در بعضی مواقع نیاز به آنکارد کردن دارد.

گیاهی است دایمی با نیاز آبی متوسط با سرعت رشد بالا، سازگارو مقاوم در برابر شرایط محیطی با ساقه هایی که بر روی خاک حرکت می کند، این ساقه ها در فواصل معین تولید ریشه کرده که خود عاملی است برای بالا بودن رشد این گیاه و دلیلی برای تکثیر این گیاه، می توان با تقسیم بوته وحتی قلمه گیری این گیاه را به راحتی تکثیر کرد.

نیاز آبی

نیاز آبی متوسط در مناطق معتدل

نیاز نوری

نیمه آفتاب تا آفتاب کامل

گلدهی

در مناطق معتدل از اواسط فروردین ماه تا اواسط خرداد ماه

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه خاک لومی همراه با مواد مغذی می باشد.

مناسب کاشت در

لیزیماکیا مناسب کاشت در کنار صخره ها می باشد. به دلیل ترد بودن ساقه ها توصیه می گردد بر روی آن زیاد قدم زده نشود.