مروارید

نام علمی: Symphoricarpos albus

نام فارسی: مروارید

نام انگلیسی: Common snowberry

خانواده: Caprifoliaceae

راسته: Dipsacales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،