نارون

نام علمی: Ulmus minor var.Umbraculifera

نام فارسی: نارون چتری

نام انگلیسی: Elm

خانواده: Ulmaceae

راسته: Rosales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،