نمدار

نام علمی: Tilia platyphyllos

نام فارسی: نمدار

نام انگلیسی: Largeleaf linden

خانواده: Tiliaceae

راسته: Malvales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،