گرزی (نیفوفیا)

نام علمی: Kniphofia uvaria

نام فارسی: گرزی (نیفوفیا)

نام انگلیسی: Tritoma, Red hot poker, Torch lily

خانواده: Asphodelaceae

راسته: Asparagales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …