نی مقدس

نام علمی: Nandina domestica

نام فارسی: نی مقدس

نام انگلیسی: Nandina

خانواده: Berberidaceae

راسته: Ranunculales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،