همیشه بهار

نام علمی: Calendula officinalis

نام فارسی: همیشه بهار

نام انگلیسی: pot marigold, ruddles, common marigold or Scotch marigold

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …