پاپیتال

نام علمی: Hedera helix

نام فارسی: پاپیتال

نام انگلیسی: Common ivy

خانواده: Araliaceae

راسته: Apiales

نیاز آبی

کم

نیاز نوری

سایه پسند

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،