پده

نام علمی: Populus euphratica

نام فارسی: پده

نام انگلیسی: Euphrates poplar

خانواده: Salicaceae

راسته: Malpighiales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،