پیچ اناری

نام علمی: Campsis radicans

نام فارسی: پیچ اناری

نام انگلیسی: Trumpet vine

خانواده: Bignoniaceae

راسته: Lamiales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،