پیچ برفی

نام علمی: Fallopia baldschuanica

نام فارسی: پیچ برفی

نام انگلیسی: Russian-vine

خانواده: Polygonaceae

راسته: Caryophyllales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،