ژونی پروس

نام علمی: Juniperus communis

نام فارسی: ژونی پروس

نام انگلیسی: Common juniper

خانواده: Cupressaceae

راسته: Pinales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،