کلماتیس

نام علمی: Clematis lanuginosa

نام فارسی: کلماتیس

نام انگلیسی: Nelly Moser” hybrid cultivar

خانواده: Ranunculaceae

راسته: Ranunculales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …