کنگر فرنگی

نام علمی: Cynara cardunculus var. scolymus

نام فارسی: کنگر فرنگی

نام انگلیسی: Cardoon

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

کنگر فرنگی گیاهی است گلدار از خانواده Asterraceae بومی اروپا.

نیاز آبی

کم – متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه شنی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …