کوکب کوهی

نام علمی: Rudbeckia fulgida

نام فارسی: کوکب کوهی

نام انگلیسی: Orange coneflower or Perennial coneflower

خانواده: Asteraceae

راسته: Asterales

نیاز آبی

زیاد

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه لومی می باشد.

مناسب کاشت در

پارک ها، محوطه منازل و …