گل راعی

نام علمی: Hypericum perforatum

نام فارسی: گل راعی

نام انگلیسی: Perforate St John’s-wort, common Saint John’s wort and St John’s wort

خانواده: Hypericaceae

راسته: Malpighiales

نیاز آبی

متوسط

نیاز نوری

آفتاب کامل

خاک مناسب

خاک مناسب برای این گیاه درخت شنی – لومی می باشد.

مناسب کاشت در

باغ های صخره ای، پارک ها، اما دور از دیوار ها  معابر،